KAREL @ MARCELA
 
193 00 Praha 9, Česká Republika
Telefon: 608 920 093   
E-mail: ka.havlik@seznam.cz   
cj    nj    aj   SVATBA


                                                         

          Hudba na svatbu

 

Tato část naší webové prezentace má poskytnout organizátorům svatby ( většinou to bývají rodiče případně sami budoucí novomanželé) cenné informace, které jsme získali při našich hudebních produkcích na svatbách. Předem tak zodpovídáme dotazy, které nám v této souvislosti často kladou potenciální zájemci.

Nejedná se o žádný odborný referát, ale jen o naše postřehy a názory, které se nemusejí vždy shodovat s oficiální odbornou literaturou nebo názory jiných účastníků svatebního obřadu.

 

NA JAKOU DOBU SI SJEDNAT ZAČATEK HUDEBNÍ PRODUKCE ?

 

Z našeho pohledu praktikujeme způsob, kdy je hudba připravena na místě již před příchodem svatebčanů z obřadu. Je přece jen efektnější, když do místa konání svatební hostiny přicházejí svatebčané za zvuku fanfáry a hosté se usazují za doprovodu decentní instrumentální hudby.

Tento systém má také svoje technické opodstatnění. Není příjemné pro svatebčany ani pro muzikanty, když v některých zařízeních  musejí stěhovat nástroje a aparaturu přes místnost svatební hostiny. Nelze pak ani vyzkoušet v klidu zvuk kapely. Také obsluhujícímu personálu se nelíbí, když pak musí přesouvat stoly a upravovat místo dle potřeby kapely.

Když jsme na místě předem připraveni, můžeme fanfárou vyhlásit další akty , jako je např. slavnostní přípitek na zahájení hostiny, ke kterému patří i hudební podpora klasického „živijó“.

Po obědě pak zahrajeme několik volnějších zpívaných písní o lásce, které mají podtrhnout charakter celé akce. Po dohodě s organizátory svatby je pak po určité době, obvykle po několika tanečních sériích, vyhlášeno

 

SÓLO PRO NOVOMANŽELE

 

Tento akt opět uvedeme fanfárou. Předem se dohodneme s pořadateli, jaký druh hudby chtějí zvolit. Velmi často se stává, že si novomanželé nepřejí lidovku, neboť zejména ženich neumí nebo nechce tančit polku nebo valčík. Potom většinou zvolíme kompromis : nějaký valčík a k tomu pomalejší věc. Nejlépe se pohybuje v kruhu okolo novomanželů na valčík.

 

ČTENÍ BLAHOPŘÁNÍ K SŇATKU

 

Jedná se o nedílnou součást svatebního odpoledne. Zde je nutno upozornit pořadatele, aby si zavčas vybrali někoho ze svých řad k předčítání blahopřání. Většinou to “odnese“ nějaká dvojice těch mladších. Není vhodné, aby blahopřání předčítal někdo z kapely, jedná se přece jen o rodinnou záležitost.

 

 

ÚNOS NEVĚSTY

 

Velmi se přimlouváme za to, abyste tento zvyk raději vypustili. Je pravdou, že organizátoři svatby nemají prakticky žádnou možnost uskutečnění této tradice zabránit. Přesto je lepší, když už se tento akt uskuteční, tak jen na krátkou dobu. Občas se stává, že pak zůstane jen část svatebčanů, zábava trochu vázne a všichni čekají, až se zase novomanželé vrátí. Přece jen se sešli kvůli nim a bez jejich přítomnosti to není ono. Také mohou vzniknout komplikace pro kuchyň, když se naplánuje na určitou hodinu servírování jídla a svatebčanů je polovina.

 

 

HRY A SOUTĚŽE

 

Na některých svatbách se uskutečňují pro zpestření a pro „stmelení kolektivu“ různé hry a soutěže. Také zde je vhodné, aby se jejich organizace ujal některý ze svatebčanů. Přitom mu můžeme poradit, jaké hry a soutěže se mohou uskutečnit. Z těch nejoblíbenějších vybíráme :

 

 *        Ženich se zavázanýma očima vybírá z několika přítomných dam nevěstu podle nohou                

               ( lze zpestřit i mužem, musí být ale pro něj k dispozici nějaké silonky ) .

 

 *        Obdobně nevěsta vybírá ženicha podle odhalené horní části těla

            ( zpestření ženou jsme ještě bohužel nezažili..) .                                                                                         

             

 *        Protahování slepičino vejce mužům z jedné nohavice do druhé s měřením času

            ( nejlépe je mít k dispozici natvrdo vařené vejce) .

 

 *        Židličková – přerušovaný tanec s odebíráním židliček

 

 *        Tanec s pomerančem nebo jablkem mezi čely

 

… a mnoho dalších…

 

                                                  

 

 REPERTOÁR

 

Už při sjednávání svatby se pořadatelé dotazují na repertoár, zda hrajeme také lidovky, nebo naopak zase moderní pro mládež. Abychom uspokojili všechny věkové kategorie, osvědčil se systém střídání sérií : 5 rychlých  - 4 pomalé  - 3 lidovky. V průběhu akce pak lze operativně přizpůsobit četnost jednotlivých žánrů a samozřejmě i splníme jakékoliv konkrétní přání , pokud máme skladbu v repertoáru. Snažíme se, aby jakékoliv požadavky na celkové zaměření repertoáru byly odsouhlaseny pořadatelem. Individuální požadavek, jako např. „ hrajte samé Kabáty“, by nemusel být přijat ostatními účastníky, stejně tak jako „ hrajte samé lidovky“ . Střídání těchto žánrů je logickým kompromisem, který nakonec vyhoví všem.

 

OZVUČENÍ

 

Pro potřeby svatebčanů poskytujeme mikrofon např. pro předčítání svatebních oznámení nebo pro jiné projevy a pokyny. Máme také k dispozici CD ( i MP3) přehrávač, pokud by vznikla potřeba použít toto zvukové zařízení.

Po dobu oběda nebo večeře se osvědčilo decentní hudební podkreslení s použitím CD. Budeme rovněž vděčni pořadatelům, když nás bez rozpaků upozorní na to, jak přítomní vnímají hudbu, tj. jestli je moc silná nebo naopak slabá. Je lepší se přizpůsobit zavčas.

 

UKONČENÍ SVATBY

 

Často se setkáváme s tím, že pořadatelé plánují taneční rej s hudbou až do rána. O půlnoci to ale vypadá jinak. Svatebčané jsou již po celém dni znaveni, tanec je také vyčerpá, a projeví se i nezanedbatelný vliv nápojové konzumace. Řada svatebčanů se mezi 20. - 22. hodinou začíná rozjíždět. Proto je vhodné akci oficiálně ukončit okolo půlnoci. Není samozřejmě problém skutečně hrát až do rána, nebo naopak skončit dříve. Vše velmi záleží na konkrétním složení svatebčanů a na jejich „výdrži“.   

 

 

 

 

 

FINANCE

 

Jak se říká : „ O peníze jde vždy až v první řadě“.Cenu za hudební produkci je vždy lépe domluvit předem, aby nedošlo k nedorozumění na samém konci svatebního veselí. Také je

vhodné, aby se strana ženicha a nevěsty předem dohodla na způsobu úhrady, aby se pak nemuseli jejich zástupci „skládat“ na kapelu přímo při placení.

 

 

Závěrem nezbývá nic jiného než popřát budoucím novomanželům.

 

Mnoho štěstí a zdraví ve společném životě !

 

Rodičům přejeme, ať jim zůstanou jen samé hezké vzpomínky na tento jeden z nejvýznamnějších dnů jejich života. K tomu se budeme snažit přispět i my naší hudební produkcí.

 

Na shledanou.         

                      

 


Svatební harmonogram

Nejdůležitější je správně svatbu naplánovat. Přípravy na svatbu můžeme zvládnout za 10 týdnů, někdy nad nimi strávíme i několik měsíců. Vše záleží na tom, jaké představy o Vašem svatebním dnu máte, kde chcete mít svatební obřad, v jakých prostorách bude slavnostní recepce, kolik budete mít hostů apod. Čím dříve ovšem začnete svatbu plánovat, tím méně kompromisů budete muset dělat. Přece nechcete přijít o Vámi vyhlídnutou restauraci pro Váš svatební den jen proto, že si ji zamluvil někdo před Vámi. A kdy tedy začít?

8 - 9 měsíců

·  určit termín a místo svatby

·  sestavit seznam hostů nutný pro určení místa pro hostinu

·  naplánovat rozpočet

·  vyhledat a rezervovat místo svatební hostiny

4 - 5 měsíců

·  naplánovat podrobně průběh slavnosti

·  promyslet a vyřešit otázku oblečení

·  objednat nebo zakoupit snubní prsteny

·  vytisknout a rozeslat svatební oznámení

·  promyslet a zajistit ubytování pro svatebčany

·  upřesnit seznam hostů

·  začít plánovat svatební cestu

·  zvolit si svědky

·  promyslet otázku svatebních darů

·  naplánovat svatební listy

* naplánovat a zajistit způsob hudebního ozvučení ( kapela )

2 měsíce

·  domluvit veškeré dekorace

·  kontaktovat fotografa a videografa

·  objednat svatební vozy zvlášť máte-li speciální očekávání

·  naplánovat a objednat relaxační program pro nevěstu – masáže, kadeřnice, kosmetika...

·  zvolit svatební menu

·  tisk jmenovek a kartiček na slavnostní tabuli

·  určit zasedací pořádek

3 týdny

·  vyřídit si volno v zaměstnání

·  navštívit a zkontrolovat slavnostní místo

·  objednat svatební kytice a květinovou výzdobu

·  objednat svatební dorty a cukroví

·  rozdělit si kompetence s rodiči a svědky

·  zakoupit stužky ke zdobení aut

·  obstarat krabice, papír a stužky pro zabalení výslužky

1 týden

·  loučení se svobodou

·  vyzvednutí všech potřebných náležitostí

·  vyzvednout všechny předem objednané záležitosti

·  odsouhlasit časový plán a kompetence

 

 

Svatební zvyky

Svatební zvyky jsou opět v módě. Mnoho starých svatebních zvyků pochází z předkřesťanské doby. Co nám dnes připadá originální nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně, jiné měly spíš symbolický charakter. Zvyky mohou slavnost oživit a dodat jí tu správnou atmosféru a konečně přiblížit dávné tradice.

Zkouška ženicha - Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něj dobrý hospodář. Ale rozhodli-li se pro láhev vína, nevěstilo to nic dobrého: bude z něj opilec.

Zkouška nevěsty - Při prvním vkročení do ženichova domu měla nevěsta připravenu v místnosti metlu, kterou musela hbitě zamést a postavit ji opět na místo. Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.

Rýže - Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami, někdy i bonbony. Stejný význam má i jiný zvyk : během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

Ochranné kouzlo - Přátelé zasypávají novomanžele před jejich domem oříšky, zrním, drobnými mincemi nebo fíky. Tentokrát nejde o početné potomstvo, ale o oběť, která je přinášena bohům domu a domácího krbu. Oběť má smířit duchy s nově příchozími – s nově založenou rodinou.

Rozsypávání květin - Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.

Svatební špalír - Přátelé novomanželů vytvoří uličku, kterou musí oba projít. Přitom se jim v tom snaží všemožně zabránit, ale ne násilně. Symbolický význam : překonávání manželství v nesnázích.

Zatahování - Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i např. vypitými lahvemi, a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

Práh - Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Jiný význam: Symbolický začátek nového života.

Kruhový tanec - Nevěsta tančí se zavřenýma očima, zatímco se svobodné dívky pokoušejí získat kousek jejího závoje (pro tuto příležitost použijte raději levný náhradní závoj). Muži utvoří kolem nevěsty ochranný kruh, aby zabránili dívkám dostat se k nevěstě. Je-li kruh proražen, symbolizuje to rozloučení s nevinností (panenstvím).

Únos nevěsty - Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Pozor :Akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin návrat, a nakonec se nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo.

Družičky - Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to podařilo, musí mít družičky na sobě šaty velmi podobné nevěstiným.

Společné pojídání polévky - Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto výstižnou symboliku je uvedený svatební zvyk dodnes velmi rozšířen.

Rozbíjení talířů - Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách – že střepy přinášejí štěstí a že společným zametáním novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické.

Zvací koláčky - Podle tradice se pečou několik týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům a jsou zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky, které by měly mít nejméně tři různé náplně, jsou považovány za vizitku kuchařského umění hospodyně.

zdroj: http://www.svatby.cz/

 

Výročí svatby

1 - vlněná
2 - papírová
3 - kožená
4 - květinová
5 - dřevěná
6 - železná
7 - vlněná
8 - bronzová
9 - měděná, hliněná

10 - cínová
11 - ocelová
12 - hedvábná
13 - krajková
14 - slonovinová
15 - křišťálová
20 - porcelánová
25 - stříbrná
30 - perlová

35 - korálová
40 - rubínová
45 - safírová
50 - zlatá
55 - smaragdová
60 - diamantová
65 - kamenná
70 - platinová

 

    Dvůr Míče - moc krásné místo pro kompletní svatební servis nedaleko Křivoklátu. Příjemný personál i ceny.


 

  Martin a Martina  4.7.2015  Hradec Králové